Wybierz język

Zdjęcie

Opis

Stół wibracyjny.
Wykorzystuje się go do stabilizowania, wibrowania materiału zasypanego w gotowe opakowania. Najczęściej wykorzystuje się go do ubijania mąki papierowych gotowych  opakowaniach 1 – 2 kg. Można go zestawić z dozownikiem N55 do pakowania w torebki papierowe oraz zaklejarką torebek papierowych.

RzutyNulka
Sufczyn 272A
32-852 Dębno
Tel. 731-668-552
firma@nulka.eu